info@arhom.cz

Přínosy pro zákazníka

1. NIŽŠÍ NÁKLADY A VYŠŠÍ ZISK

Zjistíme, zda Vámi vynakládané výdaje nejsou zbytečně vysoké, a vyjednáme Vám nejlepší podmínky, kterých bude možné v danou chvíli pro nakupované množství na trhu dosáhnout.
Podle statistiky představují nákupy okolo 60 % výdajů podniků. Proto firma, která dosáhne 10 % úspor z celkových nákupů, zvýší svůj hrubý zisk o 60 % (při profitabilitě 10 %)!

2. ÚSPORA ČASU

Firma, její management a pracovníci se mohou soustředit na hlavní předmět své činnosti, a přinášet tak firmě další hodnoty. Podpůrné činnosti zajistí externí firma, jejíž pracovníci jsou experty v dané oblasti.

3. MINIMALIZACE RIZIKA

Máme bohaté zkušenosti s uzavíráním smluv. Můžeme Vám poradit, na co při uzavírání kontraktů nezapomenout, a tak minimalizovat rizika, která mohou v budoucnu vzniknout.
Pokud výběrové řízení zajišťuje naše firma, je pro Vás vše transparentnější a minimalizují se rizika neetického jednání vlastních zaměstnanců.

4. VYUŽITÍ ŠPIČKOVÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ

Naši konzultanti jsou vyškoleni nejlepšími odborníky pro oblast nákupu a stále sledují vývoj, aby Vám mohli nabídnout nejlepší řešení odpovídající nejmodernějším trendům.

5. PRUŽNÉ ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT

Využitím našich služeb můžete zvýšit kapacitu nákupního oddělení bez zbytečných nákladů souvisejících s přijímáním pracovníků.